ပရိုမိုးရှင်း

စမ်းကြည့်ပါ။

စာရင်းသွင်းပါ။

ပြန်အရှုံး

သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ကြားသည်

ကံကောင်းချင်းနှစ်ဆ

အမှတ်များစုဆောင်

ပရိုမိုးရှင်း

စမ်းကြည့်ပါ။

စာရင်းသွင်းပါ။

ပြန်အရှုံး

သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ကြားသည်

ကံကောင်းချင်းနှစ်ဆ

အမှတ်များစုဆောင်